23° / 8° Clar

ORDENANCES FISCALS SOBRE IMPOSTOS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS