Actualitat

CONCURS DE CREACIÓ DEL LOGO PEL PEE D'ARTESA DE SEGRE

DIJOUS 14 MARÇ 2024

Convocat pel PEE d’Artesa de Segre, està adreçat a centres de primària i secundària de la mateixa localitat.

Aquest procediment d’elaboració compartida del LOGO vol oferir un espai de participació entre l’alumnat del pobre d’Artesa de Segre. El seu objectiu és difondre, dinamitzar i potenciar la creació del Pla d’entorn d’Artesa de Segre; i recollir una proposta per definir la imatge corporativa d’aquest PEE que ajudi a identificar-lo per la comunitat a la que s’adreça.

Es valorarà que les propostes reflecteixin trets identitaris del Pla Educatiu d’Entorn, com per exemple*...

 • Camins escolars – poble segur – poble dels infants

 • Grups heterogenis – treball cooperatiu a l’escola, extraescolars, esport, etc., ...

 • Escola a Temps Complet: matí instrumentals escola + tarda amb vincles amb l’entorn.

 • Famílies i comunitat entren de manera habitual a l’escola + l’escola surt de manera quotidiana

 • Diverses maneres de ser excel·lent acadèmicament.

 • Inclusió, mediació i pràctiques restauratives connectades amb famílies i territori.

 • Patis i menjadors educatius: desfutbolitzar, jocs co-educadors, autonomia

 • Treball per projectes significatius, reals i amb vincle amb famílies i comunitat (ApS).

 • Extraescolars de qualitat que privilegien infants més vulnerables

 • Salut emocional

 • Entrades i sortides d’escola com a espais de trobada amb infants i famílies.

 • L’èxit educatiu: un fenomen comunitari. Rol clau de l’ajuntament i comunitat (0-18).

 • Del Consell Escolar al Consell Educatiu Municipal

 • Democratitzar l’escola: persones delegades, assemblea, etc.

 • AFA = PONT entre docents, direccions i TOTES les famílies.

 • Segones, terceres, quartes... oportunitats per una equitat real.

 • El rol de les TIC, reducció de la bretxa digital.

(*) De Jordi Collet: “Educació en el marc comunitari: Cohesió i èxit educatiu”

DATA LÍMIT DE LLIURAMENT: ( es recolliran al mateix centre educatiu) 30 d’abril de 2024

Fitxers adjunts