PEE ARTESA DE SEGRE

Comissions i grups de treball

El Pla Educatiu d'Entorn ha de tenir en compte a tots els agents de la zona que estiguin en contacte amb infants i joves i que, d'alguna manera o altra, contribueixen al seu desenvolupament educatiu, personal i social. Per això mateix, el PEE d'Artesa de Segre s'organitza en diverses comissions temàtiques per a treballar conjuntament i elaborar accions que tinguin un impacte significatiu i que arribin al màxim de persones possible.

Estructura organitzativa PEE (2).png