PEE ARTESA DE SEGRE

Què és el PEE?

Els PEE són una proposta de cooperació educativa entre el Departament d'Educació i els ajuntaments que tenen com a objectiu aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'educació intercultural, el foment de la convivència i l'ús de la llengua catalana, alhora que busquen donar una resposta innovadora integrada i comunitària a les múltiples necessitats de la nostra societat.

Amb la finalitat de millorar les oportunitats en tots els temps i espais educatius dels infants i joves, els Plans educatius d'entorn (PEE) es consoliden com un instrument capaç de connectar els aprenentatges formals i no formals i afavorir l'accés de tot l'alumnat, especialment aquell més vulnerable, a l'educació no formal com un element estratègic d'equitat i d'igualtat d'oportunitats.

El curs 2023/2024, l'Ajuntament d'Artesa i el Departament d'educació signen el conveni de corresponsabilització com a eina de treball en xarxa per tal de millorar l'exit educatiu de tot l'alumnat d'Artesa així com treballar de manera comunitaria la participació i la cohesió de tota la ciutadania.

1.png2.pngDiseño sin título.png