27° / 14° Cubierto con tormenta

Muralla i castell de Tudela

DSC_0102.JPG

  • Nom: Castell de Tudela.
  • Declarat BCIN l'any 1949.
  • Municipi: Tudela ( Artesa de Segre).
  • Comarca: Noguera.
  • Altitud: 469 m.
  • Coordenades: E 341097  N 4637488.

DSC_0104.JPG

La població antiga fou emmurallada. D'aquesta muralla es conserva el portal d'accés, obert en una torre de planta quadrada, amb contraforts, i obra potser del segle XIV. L'església parroquial és dedicada a sant Pere. Pagava delmes i primícies a Sant Pere d'Àger almenys des del segle XIV (1 309) fins al 1806.

El castell de Tudela, gran casal de l'època del barroc, fou edificat a l'indret on hi havia hagut l'antiga fortalesa medieval, a 449 m d'altitud. Un cavaller Pere de Tudela, que acompanyà el comte Ermengol VI d'Urgell en la conquesta del Segrià, rebé del seu senyor unes cases a Lleida entre els anys 1150 i 1158. Aquest cavaller devia pertànyer molt possiblement al llinatge dels castlans de Tudela de Segre, que posseïen a més altres castells. El castell de Tudela és documentat el 1172 en el testament sacramental de Ramon Bernat pel qual aquest llegava a la seva vídua Ermessenda, en usdefruit, la meitat del castell de Seró i, al seu fill Ramon, els castells d'Oliola, Puigverd i Tudela. El 1178, a Lleida, en un conveni entre Alfons el Cast i Berenguer de Fluvià, signen els seus castlans Pere i Berenguer de Tudela. Aquest darrer apareix el 1180 vinculat a l'orde del Temple. El 1193 el castell de Tudela era, en alou, de Guerau Alemany de Cervelló i el 1204 la senyoria jurisdiccional pertanyia al vescomte de Cabrera. El 1365 el lloc i el castell pertanyien a P. d'Olmar. A la fi del segle XVI i la primeria del XVII era senyor de Tudela el noble Francesc Gilabert i d'Alentorn, que fou diputat de la Generalitat de Catalunya i tractadista politicoeconòmic. Al començament del segle XIX la senyoria de Tudela era del marquès de Barberà.